หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] สโมสรนักศึกษาเภสัชฯ จัดกิจกรรมหมอยาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 85 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566  สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมหมอยาพัฒนาชุมชน ณ  โรงเรียนบ้านโนนม่วง ม. 12 หมู่บ้านโนนม่วง ถนนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสมาชิกชุมชนหมู่ 3, 12 และ 27 บ้านโนนม่วง 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์จริงในชุมชน พร้อมกับสร้างความเข้าใจในวิถีของชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างเสริมความเคารพต่อวิชาชีพตลอดจนเห็นคุณค่าของนักศึกษาเอง 

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการซุ้ม จำนวน 3 ซุ้ม ได้แก่

- ซุ้มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Workshop ยาดมสมุนไพรและลูกประคบ)
- ซุ้มคัดกรองโรค (1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 2.วัดความดันและชีพจร 3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด4.ทดสอบสมรรถภาพปอด)
- ซุ้มรณรงค์เลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ภาพ :  สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ข่าว :  น.ส.นรางคณา ฮอร์หรินทร์

  ข่าว/ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ / นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]