หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] สัมมนาการวางแผนการเรียน การวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน เพื่อให้จบตามเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 68 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่  27 กรกฎาคม 2566  คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาการวางแผนการเรียน การวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน เพื่อให้จบตามเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์  กล่าวเปิดกิจกรรม  โดยกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร   พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  ชั้น 2  อาคาร 3  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]