หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และสวนสมุนไพร


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต     รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์  ในการกล่าวต้อนรับ รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “พัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม อารยธรรมทางการแพทย์และการใช้ยา” พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ และนำชมสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร และคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]