หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] พิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ( องค์แก่น) ประจำคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปปิดทององค์พระและบูรณะ


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 92 ครั้ง

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ จัดพิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ( องค์แก่น) ประจำคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปปิดทององค์พระและบูรณะ พร้อมทั้งเริ่มต้นการปรับปรุงหอพระฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานหอพระพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]