หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เดินทางไปเยี่ยมชมหารือความร่วมมือ และเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ 2-6 สิงหาคม 2566


  วันที่ประกาศ 2023-08-11 อ่าน 86 ครั้ง

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข  รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์/อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ พร้อมกับร่วมประชุม ณ ฮ่องกง และมาเก๊า ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566  รายละเอียดังนี้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566  เดินทางมาเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับ School of Pharmacy Chinese University of Hong Kong (CUHK) ตามคำเชิญของ Dr. Joan Z. Zuo, Professor and Director School of Pharmacy, Faculty of Medicine, CUHK 

CUHK เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชียและระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของฮ่องกง โดยถูกจัดอันดับที่ 45 โดย THE Ranking และอันดับที่ 47 โดย QS World University Ranking โดยมหาวิทยาลัยมีอายุครบ 60 ปีในปีนี้ (อายุเท่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพอดี) สำหรับ School of Pharmacy จะเป็นส่วนหนึ่งของ Faculty of Medicine และเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 1992 โดยในปัจจุบันจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณปีละ 60 คนเท่านั้น และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และอาจารย์ประจำเพียงแค่ 13 คน แต่สามารถสร้างผลงานจนติดอันดับ 71 QS World University Ranking by Subject Pharmacy and Pharmacology

หลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ของที่นี่เป็นหลักสูตรฺ Bachelor of Pharmacy (BPharm) ซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี และต่อด้วย internship อีก 1 ปีเต็มเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพ (ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของไทยที่เรียน 6 ปี และมีการฝึกงานอีก 2000 ชั่วโมงซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลย จึงจะมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ) โดยหลักสูตรของที่นี้จะประกอบด้วยหมวด Faculty Foundation Course, Pharmaceutical Sciences, Biomedical Sciences, Integrated Pharmacy Practice และ Pharmacy Clerkship/Research project โดยมีหน่วยกิตรวมเพียงประมาณ 125 หน่วยกิตเท่านั้น รวมถึงการทำวิจัย ที่มีความชัดเจนของหัวข้อวิจัยและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของอาจารย์ทั้งคณะ โดยเป็นงานวิจัยใน 3 areas ได้แก่ การพัฒนายา (เช่นการพัฒนายาใหม่ ยาจาก Chinese Traditional Medicine การพัฒนาตำรับและการนำส่งยา) การเข้าใจโรคและพยาธิสภาพ (เช่นการศึกษาและทำความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยา การวินิจฉัยโรค) และการใช้ยา (เช่นความปลอดภัยจากการใช้ยา ประสิทธิผลของยา เภสัชเศรษฐศาสตร์) 

ในโอกาสนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ในอาคารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัย CUHK Medical Center ที่มีการใช้ facility และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับ School of Biomedical Sciences และยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาดูงาน และการทำงานวิจัยร่วมกัน

จากนั้น ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566  เข้าร่วมการประชุม The 11th Asian Association of Schools of Pharmacy Conference (AASP)  เป็นการประชุมร่วมระหว่างสมาคมสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมนานาชาติด้านการผลิตเภสัชกรที่ใหญ่ที่สุด และมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์กว่า 200 คนจากหลายประเทศทั่วเอเชีย (รวมทั้งผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่นๆ เช่นอเมริกา ก็มีผู้มานำเสนอผลงาน) โดยในครั้งนี้เป็นการประชุม On site ครั้งแรกหลังจากโควิด-19  ณ Macau University of Science and Technology (MUST), มาเก๊า ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิทางเภสัชศาสตร์จากหลากหลายสถาบันทั่วเอเชีย โดยในปีนี้จะเน้นหนักไปในด้าน AI กับวิชาชีพเภสัชกรรม การค้นพบและพัฒนายา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชวิทยาและเภสัชเคมี การบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิค และเภสัชศาสตร์ศึกษา รวมทั้งมีการประชุม Board of Directors (BOD) และการประชุมสมาชิก AASP Biennial general assembly meeting ทำให้โปรแกรมแต่ละวันแน่นเอี๊ยด แต่ถึงการประชุมจะเข้มข้นขนาดไหน แต่สิ่งที่ได้รับประโยชน์เต็มๆจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือการได้สร้างคอนเนคชั่นกับสถาบันการศึกษาเภสัชในระดับนานาชาติหลายสถาบัน ซึ่งได้ทำความรู้จัก แนะนำตัวเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนนามบัตร และพูดคุยถึงความร่วมมือและความสนใจที่มีร่วมกัน เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ต่อไป

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]