หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนิเซีย นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข.


  วันที่ประกาศ 2023-08-17 อ่าน 56 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจาก Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 4 คน ได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  ระหว่างวันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]