หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ประธาน องค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (IPSF APRO)


  วันที่ประกาศ 2023-09-07 อ่าน 45 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความปิติ ชื่นชม และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมัญชรี แสงเมือง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ - International Pharmaceutical Students Federation (IPSF) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน องค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค - Chairperson of IPSF Asia Pacific Regional Office (IPSF APRO)  ประจำปี 2566 - 2567

โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิค ซิฟิค ซึ่งมีจำนวนสมาชิกกว่า 16 ประเทศ ในการดำเนินการและบริหารองค์กรระดับนานาชาติร่วมกับตัวแทนจากภูมิภาคอื่นๆใน executive team ของ IPSF โดยรับผิดชอบในการนำแผนการพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆจากระดับนานาชาติมาสู่ระดับภูมิภาคโดยปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยต่างๆของแต่ละประเทศ ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทีมงานและประเทศสมาชิกในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและกิจกรรมเชิงพัฒนาคุณภาพให้กับนิสิตนักศึกษา รวมถึงเป็นตัวแทนในการติดต่อกับองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านสุขภาพอย่าง WHO หรือองค์กรของเภสัชกร เช่น FIP, FAPA, Young Pharmacist Group หรือองค์กรอื่นๆตามโอกาส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพและสร้างบทบาทหน้าที่ รวมถึงจุดยืนที่เข้มแข็งให้กับวิชาชีพเภสัชกร

Topic: Khon Kaen University Pharmacy Student Elected Chairperson of IPSF Asia Pacific Regional Office
In a momentous achievement for the Faculty of Pharmaceutical Sciences at Khon Kaen University, Ms. Mancharee Sangmueang, a dedicated pharmacy student, has been elected as the Chairperson of the International Pharmaceutical Students Federation's (IPSF) Asia Pacific Regional Office (IPSF APRO) for the term 2023 – 2024.

The Faculty of Pharmaceutical Sciences at Khon Kaen University extends warm congratulations to Ms. Mancharee Sangmueang on this remarkable achievement and wishes her every success in her role as Chairperson of IPSF APRO. Her dedication and commitment to the field of pharmacy are exemplary and inspire the next generation of pharmaceutical professionals.

IPSF, stands as the premier international advocacy organization for pharmacy and pharmaceutical science students and recent graduates. It champions improved public health by providing information, education, networking opportunities, publications, and professional initiatives. This global federation is non-governmental, non-political, non-religious, and non-profit, uniting pharmacy student organizations and representing more than 500,000 pharmacy and pharmaceutical science students and recent graduates across 100+ countries worldwide.

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]