หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”


  วันที่ประกาศ 2023-09-25 อ่าน 154 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการ  “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี ค่าลงทะเบียน ดังนี้
สำหรับ On-site

  • ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,500 บาทต่อคน
  • หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,900 บาทต่อคน

สำหรับ Online

  • ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 400 บาทต่อคน
  • หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 450 บาทต่อคน

*หมายเหตุ: สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน แบบ online)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

สำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ชำระผ่าน Qr Code  ตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"
หลังจากชำระค่าลงทะเบียน  ขอให้ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ CPE ประมาณ 12 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48328 หรือ 48321
E-mail: benjach@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ฉัตรสุดา แก้วโยธา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]