หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 30 ปี วิทยาลัยการจัดการศึกษา (MBA) มข.


  วันที่ประกาศ 2023-09-25 อ่าน 57 ครั้ง

9 กันยายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (MBA) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) ให้เกียรติรับมอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับ พร้อมร่วมทำบุญใส่บาตร แด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และพระสงฆ์อีก 8 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

.

 

 

  ข่าว/ภาพ : บุศยศรี ศรีบุศยกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]