หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัชจัดกิจกรรม ENGLISH CAMP เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทดสอบทักษะ


  วันที่ประกาศ 2023-09-25 อ่าน 44 ครั้ง

17 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม English Camp การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทดสอบทักษะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยวิทยากร Dr.Glenn Neville Borlace และ ผศ.ดร.จริญญา คำภักดีและคณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการทดสอบ สำหรับนักศึกษา  ณ ห้อง 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]