หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัชกรธีรภัทร ยินดีสุข บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข. (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม


  วันที่ประกาศ 2023-09-26 อ่าน 94 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เภสัชกรธีรภัทร ยินดีสุข บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรนานาชาติ)) เข้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม” ประจำปี 2566 ณ Fashion Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยพิธีพระราชทานรางวัลจัดขึ้นในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 

เภสัชกรธีรภัทร ยินดีสุข ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรนานาชาติ) มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รุ่นที่ 36 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นอุตสาหะในการเรียน ทุ่มเทในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเอื้อเฟื้อมีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]