หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์เภสัชมอขอ 2566


  วันที่ประกาศ 2023-10-02 อ่าน 69 ครั้ง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ (Sport Day) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นการแข่งขันกีฬา3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเล่ย์บอล   และกิจกรรม Sport night ประจำปี 2566  ซึ่งมีการรื้อฟื้นพิธีปรุงยาหม้อที่ห่างหายไปหลายปี การแสดงของชุมนุมดนตรีสากลและนักศึกษาปัจจุบัน 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เภสัชมอขอ (Sport Day) และกิจกรรม Sport night  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในคณะทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการสานสัมพันธ์กับคณาจารย์ในคณะ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาภายในชุมนุมกีฬา และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านกีฬาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประมาณ 200 คน 

.

ภาพ / ข่าว   : สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์   - นรางคณา ฮอหรินทร์ 

.

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]