หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัช ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้รับ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2023-10-09 อ่าน 153 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อดีตอธิการบดี ม.ขอนแก่น / นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องในโอกาสได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้สมควรได้รับ

"ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาเภสัชศาสตร์)"

พิธีพระราชทานปริญญา ม ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]