หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2023-11-06 อ่าน 75 ครั้ง

6 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ ภญ.สุวพิศ ธีรภัทรสกุล และผู้แทนจากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่ นายวีระพล โชคคำพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40,000 บาท ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า และต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบพระคุณมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีบุคลากรทางด้านเภสัชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]