หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] [ประชุมวิชาการ] Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program


  วันที่ประกาศ 2023-11-13 อ่าน 22 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 8 เรื่อง Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 อบรมออนไลน์

โดยมี ค่าลงทะเบียน ราคา 2,000 บาทต่อคน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

สำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระผ่าน Qr Code  ตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"

หลังจากชำระค่าลงทะเบียน  Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 5 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48328 หรือ 48321
E-mail: benjach@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ฉัตรสุดา แก้วโยธา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]