หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)


  วันที่ประกาศ 2016-12-13 อ่าน 11459 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

(โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างวันที่ 1  - 15 ธันวาคม  2559

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559

 

 

หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

โทร.043-202-378 ต่อ 48338

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]