หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา


  วันที่ประกาศ 2017-03-02 อ่าน 1880 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 23 คน จาก Department of Pharmacy, Faculty of Health Sciences, University of Puthisastra (UP) ประเทศกัมพูชา โอกาสเดินทางมาฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 1 – 31  มีนาคม 2560 โดยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษากัมพูชาแบ่งเป็นสาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 8 คน สาขาร้านยา จำนวน 8 คน และสาขาวิจัยและพัฒนา จำนวน 7 คน ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน