หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเทศลาว


  วันที่ประกาศ 2017-03-17 อ่าน 1530 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Ms. Chanthanom MANITHIP, Vice Dean of Faculty of Pharmacy  พร้อมด้วย Ms. Sounantha SOUVANLASY, Vice Dean for Administration, Prof. Dr. Francoise NEPVEU, Mr. Khamla PHONSAYALINKHAM, Ms. Phussathaphone SIBOUNHEUNG และ Ms. Florence DELCHER โอกาสมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ และปรึกษาด้านการส่งอาจารย์มาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้าน Community Pharmacy, Toxicology และ Pharmacy Technology  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ/ ธนันชนัย อุ่นสิม

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน