หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดสู่การเรียนในหลักสูตร


  วันที่ประกาศ 2017-09-11

       เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 85 คน เข้าศึกษาดูงานการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (HPLC, AAS และ GC) ในด้านหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในสภาพการใช้งานจริงของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

  ข่าว/ภาพ : ณรงค์ ไร่รัตน์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน