หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มข.


  วันที่ประกาศ 2017-09-12

      วันนี้ 12 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์หู หลิน พร้อมด้วยนางสาววัลลภา แซ่อึ้ง นักวิชาการศึกษา  ในโอกาสมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ และปรึกษาด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ข่าว/ภาพ : อภิญญา ทำเนาว์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน