หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2561


  วันที่ประกาศ 2017-10-10

1. โครงการที่คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับ CLICK >> https://admissions.kku.ac.th/Port/PortProject/15

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1784/2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 : https://goo.gl/4eo5T6

3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสมัครสอบและหลักฐานต่างๆ 

    ถึง      หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาฯ

              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน