หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดรับรองทรัพย์สินทางปัญญา


  วันที่ประกาศ 2017-09-28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เภสัชศาสตร์ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร
1.1 ผลงาน เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก CLICK 
เจ้าของผลงาน รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม และ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
ผลงานเลขที่ 12874 ออกให้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560    

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน