หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ สานต่อความสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือฯ กับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกฯในสหรัฐอเมริกาและพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่กำลังฝึกงาน


  วันที่ประกาศ 2017-11-03 อ่าน 1229 ครั้ง

          
       
  รศ. ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ศ.ดร. บังอร ศรีพาณิชกุลชัย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผศ. ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต  รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานชาติและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วย ศ.ดร.โมโตะโกะ คังเกะ ร่วมเดินทางสานต่อความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกงานทางเภสัชศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) School of Pharmacy Abilene campus, the Lawrence Memorial Hospital เมือง Kansas  และ Western University of Health Science, collage of pharmacy ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

         ในการเดินทางครั้งนี้  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้รับการต้อนรับและอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงาน the Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) School of Pharmacy Abilene campus  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือในการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าฝึกงานและการลงนามความร่วมมือ นอกจากนี้ยังได้พบนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแหล่งฝึกดังกล่าวนี้ด้วย รวมถึงการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้านต่างๆของการมาฝึกงานที่ต่างแดนจากนักศึกษาและครูผู้ดูแลแหล่งฝึก  สำหรับการเดินทางไปที่ the Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) School of Pharmacy Abilene campus ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นเวลานาน และจะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับความก้าวหน้าของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

         

         

     จากนั้น วันที่ 23  ตุลาคม 2560  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง Lawrence Memorial Hospital ตั้งอยู่ที่ Maine Street, Lawrence เมือง Kansas ถือเป็นแหล่งฝึกสำคัญอีกแห่งหนึ่ง และ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เดินทางต่อไปยัง Western University of Health Science, collage of pharmacy ในโอกาสนี้ทางผู้บริหารยังได้มีการลงนามในสัญญา MOU ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งได้รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในการเข้าฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่อยู่ ทางคณะฯ ได้รับการต้อนอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารแหล่งฝึก และยังได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดการ การแลกเปลี่ยนซักถามถึงประเด็นปัญหา จุดแข็งและโอกาสสำหรับการพัฒนาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสำหรับแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ในอนาคตต่อไป

         

         

 

ภาพข่าว : รองคณบดีฝ่ายผลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์
ลำดับกำหนดการ : ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

  ข่าว/ภาพ : ธีรเดช มานะกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน