หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ วิเทศสัมพันธ์ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2018-01-24 อ่าน 1028 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Kouichi Nakagawa,Professsor of Radiological Sciences, Department of Radiological Life Sciences, Graduate School of Health Sciences จาก Hirosakil University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Pigment Radical Studied by Electron Resonance Imaging" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม/ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ วิเทศสัมพันธ์ ]