หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประชาสัมพันธ์ "การสมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016"


  วันที่ประกาศ 2016-06-28 อ่าน 461 ครั้ง

นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ที่จะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ "Social : 70 years after the end of the world war II, Enchange for peace building" ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนญี่ปุ่นและประเทศที่เข้าร่วม ส่งเสริมความเข้าใจด้านค่านิยม ภาพลักษณ์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และนโยบายการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้และเขียนใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา(พี่เมย์) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยคณะจะคัดเลือกนศ.จำนวน 1 คน เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

รายละเอียดและใบสมัครโครงการ JENESYS 2016

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]