หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ สร้างชื่อเสียงและผลงานในการประชุมวิชาการฯ พร้อมคว้ารางวัล BEST PAPER AWARD


  วันที่ประกาศ 2016-07-02 อ่าน 520 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่อชมยินดีกับ นางสุกัณฑา หมวดทอง นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย พร้อมกันนีี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการคว้ารางวัล BEST PAPER AWARD จากการเสนอผลงานแบบบรรยาย  ในการประชุมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 ขอขอบคุณข้อมูลภาพ : คุณศิตธีรา สโมสร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ข่าว/ภาพ : ธีรเดช อิ่มอ้วน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]