หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ลงนาม MOU ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2016-07-03 อ่าน 493 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เดินทางไปร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการขยายความร่วมมือด้านการสาธารณสุขในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในระดับประเทศ และในวันเดียวกัน ยังสร้างความร่วมกับต่างประเทศโดยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลขอนแก่น และ University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : ธีรเดช อิ่มอ้วน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]