หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาร่วมกับแหล่งฝึกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


  วันที่ประกาศ 2016-07-13 อ่าน 455 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กรแก้วจันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาในแหล่งฝึก ร่วมกับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวคิด รูปแบบ ระบบการจัดการ และการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเภสัชศาสตร์ และพัฒนาระบบเภสัชศาสตร์ศึกษาของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]