หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019


  วันที่ประกาศ 2019-01-16

ประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 ในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต "Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives" ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันสำคัญสำหรับการประชุม
วันสุดท้ายที่สามารถส่งผลงาน ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2562
ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนล่าช้า หลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดและลงทะบียนการประชุม

 

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน