หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] แจ้งเปลี่ยนห้อง!! การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย


  วันที่ประกาศ 2018-11-29

** ได้รับ CCPE ประมาณ 5.50 หน่วย รหัส: 1005-2-000-054-11-2561

จัดการสัมมนา โดย

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
 • องค์การเภสัชกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา

 • แนวทางการนำสารสกัดกัญชามาใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง (Download)     โดย นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์จากสารสกัดกัญชา (Download)    โดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 • กัญชาทางการแพทย์ (Download)    โดย ภญ.วีรยา ถาอุปชิต
 • ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด กรณีพืชเสพติด (พืชกระท่อม กัญชา) (Download)    โดย อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์
 • บทความปฏิรูปกฎหมายพืชกระท่อม-2559 (Download)    โดย อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์
 • บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) (Download)
 • การวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Download) โดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • ข้อเสนอแก้ไข ร่าง พรบ.ยส. ฉ.สนช_กพย. มสพ (Download)
 • แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ยาเสพติด2522(กัญชา) สนช.27.9.61 (Download)

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน