หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกาศรับสมัครคัดเลือก นศ.เภสัช มข. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น


  วันที่ประกาศ 2020-01-29 อ่าน 582 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563   

ขั้นตอนการสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563

สมัครออนไลน์ที่ https://pharm.kku.ac.th เท่านั้น

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ ขั้นตอนการสมัคร

1.1 Application Form 2020        
1.2 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง    
1.3 ขั้นตอนการสมัคร            
1.4 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯ    

2. เอกสารประกอบการสมัคร สแกนเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียว **PDF  เรียงลำดับดังนี้
(ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ Chatsuda Kaewyotha_2020)

2.1 Application Form 2020 (แบบฟอร์มข้อ 1.1)
2.2 คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEIC และ TOEFL (สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา (Student ID) **ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 ใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
2.5 หน้าแรกหนังสือเดินทาง(Passport) **ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
2.6 Curriculum Vitae (CV) (in English) *ใส่รูปถ่ายหน้าตรงชุดนศ. มุนบนขวา
2.7 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (แบบฟอร์มข้อ 1.2)
2.8 บัตรประจำตัวผู้ปกครองที่เซ็นในเอกสารข้อ 2.7 

3. วิธีการสมัคร

-เข้าไปที่ https://forms.gle/oi4TZ5h1W9CZQ3Dv9
และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์เอกสาร ข้อ 2 
-สมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

4.  วันสอบสัมภาษณ์ 

ช่วงวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)


5.  ช่วงเวลาไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น

20 เมษายน – 19 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลา 60 วัน) ** รายละเอียดด้านล่าง

.

** สมัครออนไลน์เท่านั้น***
นักศึกษาไม่ต้องปริ้นเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบไปส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายการต่างประเทศ งานการจัดการพัฒนา 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น คุณฉัตรสุดา แก้วโยธา 
กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 โทร 043 202 378 ต่อ 48385 
อีเมลล์ chatska@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน