หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ


  วันที่ประกาศ 2020-01-29 อ่าน 303 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษวร ใจสะอาด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอรแก่น ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ดร.ภญ.นันทกาญจน์  สุวรรณปิฏกกุล 
ผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเภสัชศาสตร์

เภสัชกรประพันธ์  ไชยศรี
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์ / ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน