หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (เลื่อนการจัดประชุม)


  วันที่ประกาศ 2020-03-04 อ่าน 351 ครั้ง

Download แบบขอคืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ-2563

ส่งเอกสารการขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ที่คุณทองคำ วงษ์พระจันทร์ กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E- mail: thosir@kku.ac.th

** หนังสือแจ้งขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม **

** หนังสืออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม **

ลงทะเบียน (เลื่อนการจัดประชุม)

ตรวจสอบรายชื่อ

หนังสืออนุมัติ

โครงการประชุม

กำหนดการประชุม

แบบจองห้องพัก

หนังสือเชิญประชุม

  ข่าว/ภาพ : อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน