หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562


  วันที่ประกาศ 2018-11-20

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการสมัครโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562
สมัครออนไลน์ที่ https://pharm.kku.ac.th เท่านั้น

1. แบบฟอร์มและประกาศ

1.1 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 55/2561 
1.2 Application Form 2019 
1.3 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (*ข้อมูลสถาบันต่างประเทศและช่วงเวลาฝึกงาน ให้เว้นไว้)

2. เอกสารประกอบการสมัคร สแกนเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียว **PDF  เรียงลำดับดังนี้
(ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ Jutharat_PP_2019, Sirichat_PS_2019)

2.1 Application Form 2019  (แบบฟอร์มข้อ 1.2)
2.2 TOEIC Score 
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา (Student ID) **ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 ใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
2.5 หน้าแรกหนังสือเดินทาง (Passport) **ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
2.6 Curriculum Vitae (CV) (in English) *ใส่รูปถ่ายหน้าตรงชุดนศ. มุนบนขวา
2.7 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (แบบฟอร์มข้อ 1.3 *ข้อมูลสถาบันต่างประเทศและช่วงเวลาฝึกงาน ให้เว้นไว้)
2.8 บัตรประจำตัวผู้ปกครองที่เซ็นในเอกสารข้อ 2.7

3. วิธีการสมัคร

เข้าไปที่ https://goo.gl/forms/aC56YttJsHx0ns9B3

และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์เอกสาร ข้อ 2 

สมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

** สมัครออนไลน์เท่านั้น***

นักศึกษาไม่ต้องปริ้นเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบไปส่ง

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการต่างประเทศ กลุ่มงานการพัฒนา 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น คุณศิริจรรยา แก้วสารภูมิ (เจี๊ยบ)
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 โทร 043 202 378 ต่อ 48316 
อีเมล์ sirika@kku.ac.th

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน