หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2018-11-23

แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำหลักปฏิบัติ ไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรต่อไป

ดาวน์โหลดแผ่น ในรูปแบบ PDF


ขอบคุณข้อมูลจาก งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคลา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน