หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st Symposium on Integration of Pharmaceutical Knowledge


  วันที่ประกาศ 2020-01-31 อ่าน 232 ครั้ง

30 ม.ค.63 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st Symposium on Integration of Pharmaceutical Knowledge ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน  7 ท่าน ประกอบไปด้วย

Prof. Anake Kijjoa
Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salaza (ICBAS) University of Porto, Portugal

Prof. Nazim Şekeroğlu
Dean of Agricultural Faculty, Kilis 7 Aralık University-Turke

Prof. Dr.Kanokwan Jarukamjorn
Professor of Division of Pharmaceuticals Chemistry, Khon Kaen University, Thailand 

Prof. Sevgi Gezici
Professor of Kilis 7 Aralık University, Turkey

Asst. Prof.Dr.Pathomthat Srisuk
Assistant Professor of Division of Pharmaceutical Technology, Khon Kaen University, Thailand

Dr. Levent Alparslan
Head of Pharmaceutical Technology & Cosmetics
Faculty of Pharmacy Istyne University, Turkey

Dr. Sónia Sousa.
Farmácia Das Devesas, Vila Nova de Gaia, Portugal

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน