หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. เสวนา การใช้“กัญชา”ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย เพื่อประโยชน์ผู้ป่วย


  วันที่ประกาศ 2018-12-02

30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านเภสัชศาสตร์ จัดงานเสวนาเรื่อง “การเตรียมพร้อม ในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และ มีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายแพทย์ อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภญ.วีรยา ถาอุปซิต สํานักงานสาธารณสุขขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

   

      การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ ปัญหาในการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยในมนุษย์ เพื่อความมั่นคงด้านยาและฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเป็นการเตรียมรับมือของผู้เกี่ยวข้องเมื่อกฎหมายเปิดให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ และเตรียมจัดทําข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด

      รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากประวัติศาสตร์เรามีการใช้กัญชาที่ถูกต้องในทางการแพทย์ แต่ด้วยกระแสของต่างประเทศฝั่งตะวันตกที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า  กัญชาจึงถูกเข้าใจว่ามีฤทธิ์เป็นสารเสพติด กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ทำให้ความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาของไทย ขาดหายไปในช่วงนั้น แต่ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์ว่า กัญชาสามารถรักษาโรคได้ เช่น โรคมะเร็ง   ทั้งนี้พระราชบัญญัติสมุนไพรเริ่มมีการพัฒนาเห็นความสำคัญของสมุนไพรอันเป็นวัตถุดิบของประเทศชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการเป็นผู้ผลิตมือหนึ่ง อย่างไรก็ตามยาทุกตำรับ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออื่น ๆ  มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะนำประโยชน์มาใช้และควบคุมโทษได้อย่างไร หากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสร่วมสนับสนุนในด้านไหนก็ตาม เรายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

       นายแพทย์ อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องจากรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัญชามา 10 กว่าปี พบว่าได้ผลดีเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้พยายามดำเนินการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อที่จะให้กัญชาสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยดำเนินการขออนุญาต ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการนำมาสกัดใช้ แต่ก็พบกับอุปสรรคหลายด้าน เนื่องจากยังขัดกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในสังคม รวมทั้งด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากกัญชาได้กำหนดให้ถูกกฎหมาย ประเทศไทยควรเก็บข้อมูลการใช้กัญชาอย่างจริงจังในประเทศ เพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้กับคนไข้ และในทางการแพทย์ได้อย่างกว้างขวาง

       นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เผยว่า จากการศึกษาตำรายาแผนไทยแห่งชาติพบยาที่เข้ากัญชากว่า 96 ตำรับ  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และพบว่ากัญชาครอบคลุมการรักษาแทบทุกด้าน ต่อมาประเทศไทยกำหนดให้กัญชาเป็นสารเสพติดมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ถ้าจะให้มีการนำมาใช้ในครัวเรือน ต้องใช้เวลาการยอมรับ ในอนาคตถ้ากัญชากำหนดให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย อยากเชิญชวนองค์การเภสัชกรรม จัดให้มีโรงเรือนแบบปิดเพื่อควบคุมสายพันธุ์ ทั้งนี้ต้องไม่ละเลยการปลูกกัญชาแบบพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ได้กัญชาที่มีคุณภาพ และในการจะนำมาเข้าตำรับยาไทยต้องใช้กัญชาของไทย ในอนาคตพอจะมีแนวทางการใช้กัญชาด้านการแพทย์ที่เป็นไปได้ 3 แนวทาง คือ  นำมาใช้ตามรูปแบบการแพทย์ตะวันตก   นำมาใช้ในรูปแบบตำรายาแพทย์แผนไทย  และนำมาใช้ในรูปแบบการแพทย์พื้นบ้าน คาดว่าจะนำตำรับยาไทยมาใช้และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากัญชาจะยังเป็นยาเสพติดหรือไม่  แล้วเราจะได้ตำรับยาที่มีคุณภาพมากขึ้นและมีการพัฒนาควบคู่กันไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       ถึงแม้ว่าในอนาคตใกล้นี้เราจะยังไม่ทราบได้อย่างแน่ชัดว่า ในการนำกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วย ในทางการแพทย์ จะมีกฎหมายรองรับหรือไม่นั้น อย่างไรก็ตาม ทางด้านเภสัชศาสตร์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหวังว่าการเสวนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้เกิดการรักษาอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยชาวไทยในอนาคต

 .
ข่าว : จิราพร ประทุมชัย
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

  ข่าว/ภาพ : ข่าว : จิราพร ประทุมชัย ภาพ : PharmacyKKU

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน