หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลโรงอาหารสนับสนุนร้านอาหารเมนูชูสุขภาพรักษ์ไต ระดับดีเด่น


  วันที่ประกาศ 2020-02-13 อ่าน 117 ครั้ง

13 ก.พ.63 ณ ศูนย์อาหารและบริหาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวาสนา ถวิลเชื้อ ประธานกรรมการควบคุมร้านค้า คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัล โรงอาหารสนับสนุนร้านอาหารเมนูชูสุขภาพรักษ์ไต ระดับดีเด่น โดยรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล เป็นผู้มอบ ตามโครงการพัฒนาร้านอาหารต้นแบบ "เมนูรักษ์ไต" ในโรงอาหารของคณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์อาหารบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณโซเดียม ในอาหารพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำร้านค้าในการปรุงอาหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเมนูรักษ์ไตและเมนูชูสุขภาพ

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / มัลลิกา ศรีหาพล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน