หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2562


  วันที่ประกาศ 2018-12-11

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2562

1. เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 (PLE CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20 - 21 เมษายน 2562
- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
- การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2562 (PLE CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

.
2. เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม การสอบครั้งที่ 1/2562 (PLE-CC1) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ  สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2562 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1) คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.1 ผู้สมัครจะต้องศึกษาครบทุกวิชาตามหลักสูตรของ ชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดย จะต้องมีผลการประเมินทุกวิชา  (สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเข้าระบบสอบฯ)
1.2 คณะจัดส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมายังศูนย์สอบฯ ภายใน 21 ธันวาคม 2561 โดยศูนย์สอบจะประกาศรหัสประจำตัวสอบของนักศึกษาที่สมัครเข้า
ระบบการสอบ ความรู้ฯ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เมื่อทราบรหัสประจำตัวแล้ว นักศึกษาจึงสามารถสมัครสอบทาง website ระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม 2562
1.3 ในกรณีที่นักศึกษามีรหัสประจำตัวสอบแล้ว สามารถสมัครสอบทาง website ระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม 2562 
1.4 ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 11 มกราคม 2562
 
.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งทิวา  ทะสังขา
นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร. 043-202-378 ต่อ 48339
โทรสาร. 043-202-379

  ข่าว/ภาพ : รุ่งทิวา ทะสังขา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน