หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมประชุมเพื่อขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5


  วันที่ประกาศ 2020-02-20 อ่าน 70 ครั้ง

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับนายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมภาคที่ 5 พร้อมนางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัจจัย ผู้อำนวยการกลุ่มพันาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการวิจัย ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โรงงานยาแผนโบราณ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานเครื่องสำอาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน