หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2561


  วันที่ประกาศ 2018-12-14

ประชาสัมพันธ์รายละเอียด วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2561
 
วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

ส่งใบแสดงความจำนงภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

• นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่าน โปรดศึกษาเอกสารที่คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯประชาสัมพันธ์ให้ทราบ อย่างละเอียดรอบคอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
• ขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงเลือกหรือไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และส่งใบแสดงความจำนง ทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น ภายในวันที่  4 มกราคม 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  ที่ คุณรุ่งทิวา ทะสังขา กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ (ในกรณีที่ฝึกงานต่างประเทศ ให้วางแผนการจัดส่งเอกสารให้ถึงคณะภายในวันที่ 4 ม.ค. 62)
• นักศึกษาที่เลือกแสดงความจำนง เลือกได้เพียง 1 อันดับ
• เมื่อส่งใบแสดงความจำนงแล้ว ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแสดงความจำนงอีก

.

รายละเอียดการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

1. เอกสารแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ
2. ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561    
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ        
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน            
5. โควตาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ (ปีการศึกษา 2561)        
6. วิธีดำเนินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ            
7. คำแนะนำในการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ            
8. ใบแสดงความจำนง การปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ    
9. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรและสถานที่ติดต่อ                 

.

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่ 
สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
เบอร์โทร 02-590-1814 โทรสาร 02-590-1817 หรือ 
E-mail : maleerataoun@pi.ac.th

  ข่าว/ภาพ : รุ่งทิวา ทะสังขา / ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\v5.4\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: