หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ดาวน์โหลด หนังสือคู่มือ "จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"


  วันที่ประกาศ 2018-12-14

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำหนังสือคู่มือ "จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาและใช้เป็นแนวประพฤติปฏิบัติหรือเป็นข้อเตือนใจว่าผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดีนั้นสมควรดำรงตนอย่างไร จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสมควรที่จะได้ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติอันจะยังให้เกิดผลดีแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป โดยสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4889

#จรรยาบรรณถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานขององค์กร
#จรรยาบรรณเสริมส่งธำรงและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งตนและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
-----------------------
-ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกัน "สร้างรากฐานคนดี สู่การปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี ด้วยการกดถูกใจและกดติดตาม FB : KKU Ethics "
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043202-338 หรือ 42140

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน