หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  วันที่ประกาศ 2020-02-27 อ่าน 298 ครั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบนโยบายแก่แม่บ้านประจำคณะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัย ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้มั่่นใจว่าคณะเภสัชศาสตร์ มีขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว อาทิ การล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน การฉีดพ่นจุดสัมผัสสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ อย่างเช่น จุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ลูกบิดห้องน้ำ ลูกบิดประตู จุดสแกนนิ้วมือ เป็นต้น

"ขณะนี้เราได้ร่วมกันทุกภาคส่วน ช่วยดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องกับ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถ้าเรามีมาตรการป้องกันในหลายมิติ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ประการที่สำคัญคือ ความรู้ที่แต่ละคนที่จะรู้ว่าควรจะป้องกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ อย่างไรก็ตามในประการที่ 2 ในส่วนของสถานที่ ต้องมีการป้องกันการสัมผัสต่างๆ เราพบว่าการแพร่เชื้อคนสู่คนนั้น ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ ลูกบิดห้องน้ำ หรือสถานที่ต่างๆ 

คณะเภสัช จึงมีมาตรการที่จะควบคุมดังกล่าว โดยการใช้แอลกอฮอล ในลักษณะที่เราผลิตขึ้นมา ที่จะฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกบิด จุดสัมผัสที่ลิฟท์ ปุ่มกดต่างๆ วันนี้จึงเป็นวันที่จะแจ้งให้บุคลากรทราบว่า เราจะมีมาตรการในทุกมิติ ที่จะดำเนินการเพื่อร่วมมือกันฟันฟ่า เหตุการณ์ในเรื่องของการป้องกันไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน และในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ขอขอบคุณอย่างยิ่ง"  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวปิดท้าย

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / เตชิต ชื่นปทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน