หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ การต่างประเทศ ] คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อบรับอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน


  วันที่ประกาศ 2018-12-28

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย  รศ.ดร.สุพล  ลิมวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  รศ.ดร.ทิพาพร  กาญจนราช รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ และอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ  Profesor Zhang Weiguo  อธิการบดี และคณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University ) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมชมคณะ ประชุมความร่วมมือ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ การต่างประเทศ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน