หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) ในกลุ่มลำดับ 201-250 แรกของโลก


  วันที่ประกาศ 2020-04-28 อ่าน 1650 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ในกลุ่ม ลำดับ201-250 แรกของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของคิวเอสแบบจำแนกสาขาวิชา 2020 (QS World University Rankings by Subject 2020)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับความสำเร็จของการเข้าสู่อันดับโลกในกลุ่มอันดับ 201-250 แรกของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของคิวเอสแบบจำแนกสาขาวิชา 2020 (QS World University Rankings by Subject 2020) นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อีกครั้งในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลกครั้งแรกในกลุ่มกลุ่ม ลำดับ201-250 แรกของโลก  ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของการจัดอันดับครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยคะแนนการจัดอันดับ มาจากประเด็นต่อไปนี้

ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

ความมีชื่อเสียงประเมินโดยผู้จ้างงาน(Employer Reputation) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10

สัดส่วนของจำนวนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษา(Faculty/Student Ratio)ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

จำนวนอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (Citations per faculty) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

สัดส่วนของอาจารย์ประจำชาวต่างประเทศ (International faculty ratio) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (International student ratio) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5

.

คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน ดังนี้

ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)ได้คะแนนรวม 56.6 จาก 100

ความมีชื่อเสียงประเมินโดยผู้จ้างงาน(Employer Reputation)ได้คะแนนรวม 49.7 จาก 100

การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจากคุณภาพงานและ citation impactของผู้เขียน(H-index* Citations)ได้คะแนนรวม 76.6 จาก 100

การอ้างอิงต่อชิ้นงานวิจัย (Citations per Paper)ได้คะแนนรวม 74.4 จาก 100

แหล่งอ้างอิง   https://www.topuniversities.com/universities/khon-kaen-university#sub  

 

*index คือ จำนวนผลงานการตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในจำนวนที่เท่ากันและมากกว่า เช่น อาจารย์ ก มีค่าH-index= 15 หมายความว่า อาจารย์ ก   มีจำนวนผลงานการตีพิมพ์ 15 ชิ้นงานที่มีการอ้างอิง 15 ครั้งและมากกว่า 15 ครั้ง

 

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน