หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ จัดประชุมวิชาการ “กฎหมายอาหารและการขึ้นทะเบียนอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย”


  วันที่ประกาศ 2016-07-21 อ่าน 1045 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “กฎหมายอาหารและการขึ้นทะเบียนอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย” ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกฎหมายและแนวทางการจัดตั้งโรงงานอาหารเพื่อสุขภาพ และมีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยาย 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) กฎหมายอาหารจากปัจจุบันสู่อนาคต ทั้งทางด้านโรงงานและผลิตภัณฑ์ โดย คุณจุรีรัตน์  ห่อเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 2) การขออนุญาตอาหาร : การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร โดย คุณนฤมล  ฉัตรสง่า นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ และ 3) การขออนุญาตอาหาร : การขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียน) โดย คุณมันตา  โอพิทักษ์ชีวัน  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ ภายในงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก มากกว่า 30 คน

 

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]