หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2559


  วันที่ประกาศ 2015-12-29 อ่าน 343 ครั้ง

ปิดการลงทะเบียน [ ลงทะเบียนแล้ว 261 คน ] [ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 241 คน]
หนังสืออนุมัติ
โครงการประชุม
กำหนดการประชุม
หนังสือเชิญประชุม
ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แบบจองห้องพัก
ลงทะเบียนออนไลน์  (ปิดการลงทะเบียน)
สิ่งที่ควรทราบ (ข้อควรปฏิบัติ)
ตรวจสอบ CCPE

CCPE ประมาณ 28.25 หน่วย (รหัส CCPE อยู่ระหว่างรออนุมัติจากสภาเภสัชกรรม)

  ข่าว/ภาพ : อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน