หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ ให้แนวคิด และเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์


  วันที่ประกาศ 2020-06-05 อ่าน 66 ครั้ง

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้แนวคิดในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อม สรุปแนวคิดและเคล็ดลับเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลงานสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ ในโครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ทางช่อง Restalkmms6 ใน youtube ร่วมกับ ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง, ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 10 วิจัยสู่นวัตกรรม EP. 1 [1/2]
https://www.youtube.com/watch?v=Re6ps-pX6Y4&t=119s

ตอนที่ 11 วิจัยสู่นวัตกรรม EP. 2 [2/2]
https://www.youtube.com/watch?v=jWjHaaXQLoY&t=27s


ขอขอบคุณ  เพจ MMS6 ภาคอีสาน  และช่อง YouTube - Restalkmms6 mms6

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน