หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


  วันที่ประกาศ 2020-06-17 อ่าน 55 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดี แด่ 

ผศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์

.

 

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน