หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช จัดกิจกรรมเทคนิคการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรฯ


  วันที่ประกาศ 2020-06-22 อ่าน 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ไพบลูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการ KAIZEN เรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร” ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ SAR-มคอ.7  โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  ข่าว/ภาพ : ข่าว : นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล งานการจัดการการพัฒนา ภาพ : ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน