หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561


  วันที่ประกาศ 2019-03-05

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองนักศึกษา ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ พิธีมอบเสื้อกาวน์ (GOWN CEREMONY) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา  และเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบความคืบหน้าในการเรียนของบุตร-หลาน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม" โดย อ.ดร.สุธาร จันทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 

จากนั้น เป็นกิจกรรมกล่าวความรู้สึกและให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ 4   ต่อจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4   และพิธีปฏิญาณตนของนักศึกษาเพื่อให้ตระหนักรู้และตั้งมั่นต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพในภายภาคหน้า โดย นศ.ภ. พัชรากร เพียงงาม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ร้องเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรม "มงคลนาม" และในช่วงท้าย เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบเสื้อกาวน์อีกด้วย

ช่วงสุดท้ายเป็นการถ่ายภาพหมู่ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ที่ลานสนามหญ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน