หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์


  วันที่ประกาศ 2019-03-05

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย สำหรับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์" โดยมีคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ เป็นวิทยากร

โดยจัดอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างวันที่ 4, 6, 7, 13 และ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3201 (ห้องสุมนต์ สกลไชย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน