หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง “Excellence in English Communication: A Primer for Pharmacists”


  วันที่ประกาศ 2016-07-23 อ่าน 796 ครั้ง

         เมื่อวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง “Excellence in English Communication: A Primer for Pharmacists” ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม บรรยายเรื่อง "English communication skills development toward the ASEAN and global economic community" แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

         การประชุมในครั้งนี้  เป็นการบรรยายทฤษฎีและแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning ภายใต้การดูแลของทีมวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้มีประสบการณ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ (เจ้าของโครงการ) และ Dr.Glenn Borlace อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภญ.เปาวลี เนียมถาวร เภสัชกร และทีมนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Assoc.Prof.Dr.Michael Ozsko จาก Lawrence Memorial Hospital,Department of Pharmacy, Kansas, Mr. Quinton Hiscox และ Mrs. Kathy Hiscox จากประเทศออสเตรเลีย, Ms. Sophia Ma, Mr. Cameese Hawkins และ Mrs. Greta Hawkins จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สนใจเข้าร่วมการประชุม มากกว่า 170 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ CPE ได้จำนวนโดย ประมาณ 27 หน่วยกิต และมีศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม จำนวน 15 คน

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]